Szkolenia z obliczania śladu węglowego i wodnego
carbon footprint   water footprint

O projekcie

 
Cel projektu
Głównym celem projektu "Ekspert w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego - warsztaty" jest wyszkolenie kadry ekspertów w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego, przygotowanej do liczenia udziału gazów cieplarnianych i wody w produktach, procesach technologicznych czy organizacjach. Cel projektu to również realizacja zasad zrównoważonego rozwoju, którego jednym z elementów jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i promowanego ostatnio tzw. carbon footprint - śladu węglowego i water footprint - śladu wodnego dla produktu, procesu technologicznego, czy organizacji. Projekt ponadto zakłada również podwyższenie kompetencji uczestników w obszarze informowania społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, zwiększenie jego świadomości ekologicznej (efekt kaskadowy) zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem projektu jest także pomoc polskim przedsiębiorcom w dostosowaniu się do polityki zrównoważonego rozwoju.


Ślad węglowy i ślad wodny – co to jest ?

Ślad węglowy to metodologia oszacowania całkowitej emisji gazów cieplarnianych w ekwiwalentach węgla z produktów w trakcie całego ich cyklu życia, od momentu wytworzenia surowców, poprzez procesy produkcyjne, aż do momentu unieszkodliwienia produktów. To także całkowita ilość CO2 i innych gazów cieplarnianych emitowana w trakcie całego cyklu życia procesów i produktów, wyrażona w gramach ekwiwalentach CO2 na kilowatogodzinę (g CO2-eq/kWh), który oprócz dwutlenku węgla dotyczy również innych gazów cieplarnianych wywołujących efekt globalnego ocieplenia.

Ślad wodny przedsiębiorstwa jest miarą ogólną ilości wody bezpośrednio pośrednio do prowadzenia oraz wspierania działalności przedsiębiorstwa, składającej się z dwóch podstawowych elementów:
- ślad wodny działalności operacyjnej, tj. bezpośrednie zużycie wody przez przedsiębiorstwo w trakcie prowadzenia działalności,
- ślad wodny łańcucha dostaw, tj. zużycie wody przez łańcuch dostaw przedsiębiorstwa
 

Obliczanie przez przedsiębiorstwa śladu węglowego i wodnego ma szerokie oddziaływanie zarówno na całość zarządzania organizacją lub przedsiębiorstwem poprzez świadomą redukcję oddziaływań na środowisko, podwyższanie świadomości ekologicznej załogi i kontrahentów jak również całego społeczeństwa będącego konsumentem, odbiorcą produktu lub usług. Projekt ma zatem szczególne znaczenie jeżeli chodzi o ochrone środowiska i przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju.


Projekt „Ekspert w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego - warsztaty” w 85% jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 
 

Aktualności

 
 
16 lipca 2014
Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym podsumowującym realizację całego projektu „Ekspert w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego - warsztaty”.   Pobierz sprawozdanie końcowe w formacie PDF.
 
 
30 czerwca 2014
Informujemy, że zakończyliśmy realizację wszystkich (16) zaplanowanych w projekcie szkoleń. Dziękujemy wszystkim osobom za udział w szkoleniach. Nasz Zespół jest w trakcie opracowywania zbiorczego raportu z całego projektu. Po zakończeniu prac jego treść zostanie wyemitowana do wiadomości publicznej na niniejszej stronie internetowej. 
 
 
29 maja 2014
Szanowni Państwo,    Informujemy, iż wszystkie osoby, które uczestniczyły w szkoleniach w ramach niniejszego projektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji poszkoleniowych z naszym ekspertem.   Konsultacje te będą odnosić się do zakresu tematycznego zrealizowanych szkoleń.   Zapraszamy do przesyłania pytań bezpośrednio na adres info@slad-ekologiczny.pl. Odpowiedzi na zapytania będziemy Państwu odsyłać po otrzymaniu informacji zwrtonej od eksperta.
 
 

Formularz kontaktowy

 
Imię i nazwisko
pole wymagane
Email lub telefon
pole wymagane
Treść zapytania
pole wymagane
 

Skontaktuj się z nami

 
CE2 Centrum Edukacji
M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
ul. Powstania Styczniowego 95E/2
20-706 Lublin

E-mail:
info@slad-ekologiczny.pl


Tel. 81 469 16 30 wew. 2
Fax 81 464 42 06
 
  Polityka prywatności© 2013 CE2